Team

Het team van Roem & Poen bestaat uit de projectbegeleider Nadia Alj en een aantal stagiaires. Het team veranderd elk jaar, doordat in het begin of midden in het schooljaar nieuwe stagiaires starten. Roem & Poen werkt samen met mbo en hbo stagiaires Social Work van ROC West-Brabant en Avans Hogeschool te Breda.

Nadia Alj stelt zich graag aan je voor:
Mijn naam is Nadia Alj en ik werk bijna 16 jaar als docent/ loopbaanbegeleidster op de afdeling Kellebeek Nova Entree. Mijn passie is kwetsbare, multiculturele leerlingen individueel of in groepsverband op weg brengen naar een droom(baan) en of een vervolgopleiding. Daarnaast ben ik geregistreerd project en praktijkbegeleider van Roem&Poen. Het is geweldig om een groep stagiaires rondom je te hebben die met passie en vreugde werken aan een realistische toekomst van andere leeftijdsgenoten. Dat is waar Roem&Poen voor staat. Ik ben trots op Roem&Poen en wat mij betreft is deze voorziening geslaagd!