Nova mbo breed

Deze mbo brede opleiding biedt jou extra zorg en is dan ook bedoeld voor kwetsbare studenten die deze zorg ook écht nodig hebben. Het doel is om jouw kans te vergroten op het behalen van een Startkwalificatie en de kans te verkleinen op voortijdig schooluitval.

De opleiding duurt twee jaar. In het eerste jaar wordt het basisdeel van de volgende acht kwalificatiedossiers aangeboden:

 1. Medewerker sport en recreatie
 2. Logistiek medewerker
 3. Parts-/baliemedewerker
 4. Verkoper
 5. Medewerker secretariaat en receptie
 6. Medewerker (financiële) administratie
 7. Helpende zorg en welzijn
 8. Medewerker facilitaire dienstverlening
 
Basisdeel
In het eerste schooljaar doorloop je het basisdeel van de opleiding. In het basisjaar ligt de nadruk op Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De loopbaanoriëntatie vindt plaats op de volgende 2 niveaus:
 1. Oriëntatie in de theorie: de theorie van het basisdeel wordt vanuit de acht perspectieven aangeboden middels de methode mbo breed van Edu-Actief.
 2. Oriëntatie in de praktijk: gedurende het eerste jaar kun je stage lopen in de acht verschillende beroepen en bijbehorende sectoren. Wisselen van sector leidt nooit tot studievertraging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lintstage.
 
Met het doorlopen van het basisjaar oriënteer jij je de dus intensief en doe je basiskennis en –vaardigheden op die je als werknemer nodig hebt. Deze basiskennis en vaardigheden komen terug in alle negen opleidingsprofielen waarmee je kennismaakt in het basisjaar van de Nova mbo niveau 2 brede opleiding. Aan het einde van het basisdeel heb je 50% van de opleiding doorlopen en moet je een definitieve uitstroomkeuze maken. Hierna volgt het profieldeel en het keuzedeel van de opleiding.
 
Profieldeel en keuzedeel

Het profieldeel en het keuzedeel van de opleiding doorloop je op een van de beroepscolleges van het ROC West-Brabant. Na het succesvol doorlopen van het basisdeel stroom je uit bij Nova en stroom je in op een van de beroepscolleges. De uitstroom kan op de volgende twee manieren:

 1. Zonder ondersteuning van Nova.
 2. Met ondersteuning van Nova: Pluscoach, Transfercoach.

 

Aanmelden 

Lees hier meer over het aanmeldproces

Voor meer informatie mail naar: MBOBreed@rocwb.nl