BPV / Stage

Deze informatie is vooral bedoeld voor onze BPV-contacten en minder gericht op studenten.

 

Inleiding

Zoals iedereen inmiddels weet: leren doe je niet alleen op de school.
Leren doe je ook op de werkplek en de flexibel inzetbare werknemer zal ‘levenslang leren’. Logisch dus, dat wanneer leren en werken elkaar ontmoeten, ook de opleidingsinstelling en het bedrijf elkaar wel moeten vinden in de praktijk samen met de leerling/student. De gedeelde visie gaat in dit verband naar de BOL/BBL leerling/student als goed opgeleide toekomstige werknemer.

De contacten over de leerling/ student tussen de BPV en de school loopt in de huidige situatie via de BPV docent en via de schriftelijke voortgangsgesprekken/ rapportage / evaluatie. Telefonische contacten vinden plaats indien het leerproces van de leerling problemen oplevert. Vanuit inspectie is vastgesteld dat de contacten met de BPV op afdelingsniveau minimaal 1x per jaar (binnen de setting waar de leerling stage loopt) moet plaatsvinden.

Doelstelling
(Geformuleerd vanuit de inspectie, beschreven in het toezicht kader van de BVE 2012)         Doelstelling bestaat uit de volgende doelen:

 • Begeleiders in de praktijk en onderwijsinstelling hebben regelmatig contact met de BPV plaats over de inhoud van de BPV en de voortgang van de student
 • Knelpunten omtrent de leerresultaten van de leerling/ student worden tijdig gesignaleerd en besproken
 • De feedback wordt opgevolgd door aanpassingen in het leren in de beroepspraktijk
 • De leerling /student geeft feedback, over de verkregen begeleiding , om een goede afstemming te verkrijgen

Uiteindelijk moet voor elk van de drie betrokken partijen een win-situatie ontstaan, waarbij het leerproces en resultaten van de leerling centraal staat.

Doelstellingen
De BOL/BBL leerling/student die met optimale begeleiding in de BPV kan werken en leren aan zijn leertraject.   De begeleider van de stage instelling, die de leerling/student begeleidt tijdens de stage. Studieloopbaan-begeleider(SLB) van school; SLB docent is gekoppeld aan de leerling en coacht het leerproces van de leerling/student gedurende de opleiding.

De SLB docent heeft 2x per leerjaar contact met de stage instelling van de leerling/student. Er vindt 1 bezoek plaats in de praktijk, minimaal 1x vindt er telefonisch contact plaats.

Doelstelling en moment van organiseren van het gesprek kan per fase variëren. Bij voorkeur vindt het BPV bezoek plaats in de flexweek. Duur gesprek: 30 minuten. De leerling/student is verantwoordelijk voor de organisatie van de gesprekken. Het gesprek wordt minimaal 6 weken van te afgesproken i.o.m betreffende begeleider en slb docent. De leerling bereidt de gesprekspunten voor en brengt deze in het gesprek in.

De leerling maakt een schriftelijk verslag van dit gesprek ( gebruikt daarvoor bestemde voortgangs- rapportage formulieren) en levert dit binnen twee weken na het gesprek in bij de slb docent. Alle 3 de partijen ondertekenen het gesprek en het verslag wordt opgenomen in het portfolio en begeleidingsmap.

Praktische uitvoering:
Fase 1:

Doel telefonisch contact: evalueren inwerkperiode en voortgang van de BOL/BBL leerling/student bespreken. Wanneer: voor eerste studieadvies en indien noodzakelijk als leerproces stagneert.

Doel bezoek voor BOL/BBL leerling/student :

 • kennismaken SLB-docent met de afdeling
 • voortgang leerproces in BPV en op school evalueren en vastleggen
 • wederzijdse verwachtingen/eisen, van de afdeling, de leerling/student en de SLB docent, afgestemd op de fase van het leerproces waar de leerling zich in bevindt

Wanneer: voor de go voor de uitvoering van de proeve.

Fase 2:

Doel telefonisch contact: evalueren inwerkperiode en voortgang van de BOL/BBL leerling/student bespreken. Wanneer:

 • binnen de eerste periode van de stage
 • voor eerste studieadvies en indien noodzakelijk als leerproces stagneert.

Doel bezoek BOL/BBL leerling/student

 • kennismaken SLB-docent met de afdeling
 • voortgang leerproces in BPV en op school evalueren, beoordelen of leerling/student op niveau functioneert en schriftelijk vastleggen
 • de leerling geeft feedback over de begeleiding in de praktijk/school
 • wederzijdse verwachtingen/eisen, van de afdeling, de leerling/student en de SLB docent, afgestemd op de fase van het leerproces waar de leerling zich in bevindt

Wanneer:

 • In de 2de of 3de periode van het 2de leerjaar
 • In het 3de leerjaar voor de proeve

 Fase 3:

 Doel telefonisch contact: evalueren inwerkperiode en voortgang van de BOL/BBL leerling/student bespreken. Wanneer:

 • binnen de eerste periode van de stage
 • voor eerste studieadvies en indien noodzakelijk als leerproces stagneert.

  Doel bezoek BOL/BBL leerling/student

 • kennismaken docent met de afdeling,
 • voortgang leerproces in BPV en op school evalueren ,beoordelen of leerling/student op niveau functioneert en schriftelijk vastleggen
 • wederzijdse verwachtingen/eisen, van de afdeling, de leerling/student en de SLB docent, afgestemd op de fase van het leerproces van de leerling/student
 • de leerling geeft feedback over de begeleiding in de praktijk/school
 • go voor de proeve

 Wanneer:

 • voor de go voor uitvoering van de proeve
Hieronder staat het beoordelingsformulier werkhouding weergegeven.
Beoordelingsformulier werkhouding in de BPV

Klik op de gewenste richting om bij de BPV handleiding terecht te komen. 
BPV handboeken AG
BPV handboeken DV HZW