BPV / Stage

Bij het Kellebeek College worden de kernwaarden, praktijkgericht, doelgericht, elke persoon telt en duurzaamheid als uitgangspunt gebruikt bij het ontwikkelen van de onderwijsprogramma’s .

De onderwijsprogramma’s bevatten een belangrijk deel, de beroepspraktijkvorming (BPV) . De programma’s zijn praktijkgericht en sluiten aan bij de vereisten van het beroepenveld. Binnen het beroepsonderwijs kennen we twee verschillende leerwegen met ieder hun eigen invulling met betrekking tot BPV.

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)  studenten gaan gemiddeld 3 dagen per week naar school en lopen gedurende de opleiding een aantal periodes stage. Het aantal stages, startmomenten en duur van de stages variëren per opleiding. In totaal gaat de student meer uren naar school dan naar een bedrijf. 

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) de student gaat gemiddeld 1 dag per week naar school en werkt als (leerling)werknemer minimaal 16 uur in een bedrijf. Hoe dit ingedeeld is kan per opleiding verschillen, maar de student brengt meer tijd door op een bedrijf dan op school.

Samen met de praktijkinstellingen wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) vorm gegeven zodat de student optimaal leert en de beroepspraktijk optimaal wordt verankerd in de opleiding.

Domeinhouders BPV:
Marlies Grommen (M.Grommen@rocwb.nl)
Nina Langenberg (N.Langenberg@rocwb.nl)
Rene Winkel (R.Winkel@rocwb.nl)