Belangrijke documenten

Hieronder vind je een aantal belangrijke documenten die samenhangen met de BPV bij het Kellebeek College. Deze documenten gelden voor alle opleidingen. Kijk ook op www.kellebeek.nl/student voor informatie over de
Onderwijsovereenkomst (OOK), Praktijkovereenkomst (POK) en diverse regelingen en procedures.

*****************************************************************************
Informatie over aanmelden en Digitaal Doorstroom Dossier:
5A Handleiding DDD- deel 1 aanmaken van een account aanmelden BBL
5B Handleiding DDD- deel 2 invullen leerlingdeel A aanmelden BBL
5C Toelichting aanmeldprocedure 2016-2017 aanmelden BBL.[1]

*****************************************************************************
Informtie over verzuim en begeleiding:
7A Informatiebrief verzuim en te laat komen stageplaats maart 2016 PDF 3
7B Samenvatting verzuim en begeleiding MBO Dienstverlening 2015-2016
Urenregistratie
*****************************************************************************

CE: Centrale Examens Nederlands, Engels en rekenen:
Informatieblad CE voor praktijkopleiders BPV -

Afname TOA- en AMN-toetsen en format aanleveren deelnemers toetsen:
BriefBPV0715afnameTOAtoetsenenAMNtesten
Format aanleveren deelnemers AMN-TOA

Planningsdocumenten 2017-2018:
Planningsdocument team DV
Planningsdocument team VP

Studieadviesregeling: Uitvoering Studieadviesregeling MBO Dienstverlening - schooljaar 2016-2017
Beoordelingsformulier: Beoordelingsformulier werkhouding in de BPV 2015-2016

Handboek BPV examinator : Handboek BPV examinator consortium def juni 2015 

Instructiekaart voor de BPV examinator : Instructiekaart voor de BPV 

Visitatie: 6 Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school.[1]

Toelichting examenwijzigingen opleiding Helpende Zorg en Welzijn: Brief over errata HZW

Werkveldbijeenkomst op 19 juni versie voor Handout

Extra informatie werkveldbijeenkomst op 15 januari 2018:
Handout BPV
Site BPV da

werkveldbijeenkomst november 2017 handout

******************************************************************************
Voor de laatste informatie omtrent de invoering Herziening Kwalificatiestructuur kijk op de volgende website:
http://www.ihks.nl/nieuws/hulpmiddelen-voor-scholen-om-leerbedrijven-te-informeren-over-herziening

******************************************************************************
We hebben een licentie aangeschaft  voor gebruik van de digitale databank Zorg en Welzijn van het Consortium. Deze licentie is uitsluitend  bedoeld voor docenten en begeleiders in de praktijk (beroepspraktijkvorming) en niet voor studenten. Hiervoor geldt een aparte licentie.

Hieronder lees je de inloggegevens voor de digitale databank.
Website: https://digibib.consortiumbo.nl
en voer de activatiecode in: TRE49