Belangrijke documenten

Hieronder vind je een aantal belangrijke documenten die samenhangen met de BPV bij het Kellebeek College. Deze documenten gelden voor alle opleidingen. Kijk ook op www.kellebeek.nl/student voor informatie over de
Onderwijsovereenkomst (OOK), Praktijkovereenkomst (POK) en diverse regelingen en procedures.

*****************************************************************************
Informatie over aanmelden en Digitaal Doorstroom Dossier:
5A Handleiding DDD- deel 1 aanmaken van een account aanmelden BBL
5B Handleiding DDD- deel 2 invullen leerlingdeel A aanmelden BBL
5C Toelichting aanmeldprocedure 2017- 2018 aanmelden BBL.[1]

*****************************************************************************
Informtie over verzuim en begeleiding:
7A Informatiebrief verzuim en te laat komen stageplaats 
7B Samenvatting verzuim en begeleiding MBO 
Urenregistratie

*****************************************************************************
CE: Centrale Examens Nederlands, Engels en rekenen:
Informatieblad CE voor praktijkopleiders BPV -

Afname TOA- en AMN-toetsen en format aanleveren deelnemers toetsen:
BriefBPV0715afnameTOAtoetsenenAMNtesten
Format aanleveren deelnemers AMN-TOA

*****************************************************************************
Studieadviesregeling: Uitvoering Studieadviesregeling MBO Dienstverlening 
Beoordelingsformulier: Beoordelingsformulier werkhouding in de BPV 

 *****************************************************************************
Visitatie: 6 Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school.[1]

*****************************************************************************
Werkveldbijeenkomst Consortium cohort vanaf 2016 

******************************************************************************
Voor de laatste informatie omtrent de invoering Herziening Kwalificatiestructuur kijk op de volgende website:
http://www.ihks.nl/nieuws/hulpmiddelen-voor-scholen-om-leerbedrijven-te-informeren-over-herziening

******************************************************************************
We hebben een licentie aangeschaft  voor gebruik van de digitale databank Zorg en Welzijn van het Consortium. Deze licentie is uitsluitend bedoeld voor docenten en begeleiders in de praktijk (beroepspraktijkvorming) en niet voor studenten. Hiervoor geldt een aparte licentie.

Hieronder lees je de inloggegevens voor de digitale databank.
Website: https://digibib.consortiumbo.nl
en voer de activatiecode in: TRE49