Medezeggenschap

Jouw mening telt!
Natuurlijk staan we altijd open voor jouw opmerkingen en suggesties. Als onderdeel van ROC West-Brabant heeft Kellebeek College een eigen leerlingen-, ouder- en personeelsraad.

De voorzitters van deze drie raden nemen tevens deel aan de Centrale leerlingen-, ouder- en personeelsraad van ROC West-Brabant. In de centrale raad kunnen leerlingen, ouders en personeel meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. De raad adviseert het bestuur in bepaalde zaken. Ook heeft het bestuur soms de instemming van de raad nodig om besluiten te kunnen uitvoeren. De raad is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf.

We zijn altijd op zoek naar leerlingen die willen deelnemen aan de leerlingenraad en naar ouders die willen deelnemen aan de ouderraad.


Interesse? Aanmelden kan via kcsecretariaat@rocwb.nl