Centrale examens

Op deze plek van de website vind je de belangrijkste aandachtspunten over de examinering van Nederlands, Engels en rekenen voor mbo-studenten Oostelijke Havendijk. Je vindt er antwoord op vragen als wanneer je gaat deelnemen, hoe het zit met de uitslag, vrijstellingen, aanmelden, eventuele aanpassingen bij bijv. dyslexie, afmelden, etc.

Uitleg: Informatiebrief CE voor studenten

Aanmeldformulier CE rekenen 2017-2018
Aanmeldformulier CE Nederlands 2017-2018
Aanmeldformulier CE Engels 2017-2018