PC support

PC support

Leerlingen staan centraal in onze dagelijkse werkzaamheden. Dit geldt ook voor IT-Workz. Om die reden is er een helpdesk voor leerlingen (door leerlingen) opgericht, genaamd PCsupport. Heb je een vraag over ICT voorzieningen voor school zoals de schoolmail, het schoolaccount, office of de portal? Zoek dan contact met PC support!PC support is als volgt te bereiken:

E-mail/MSN adres: pcsupport@it-workz.nl, van 09.00 tot 16.30 uur

Telefoon 088 - 489 6767 van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur

Op www.it-workz.nl/PCsupportkunnen leerlingen alle informatie vinden die zij nodig hebben. Tevens vinden zij hier alle contactgegevens van PC support.