Uitgangspunten BPV

Uitgangspunten bij plaatsing studenten in de BPV
MBO-BOL

Het RBB of een medewerker van het Kellebeek College, plaatst studenten op een BPV-plaats op basis van opleiding, woonplaats, eerdere BPV, belangstelling en eventuele uitstroom / specialisatie. Hiervoor worden de persoons- en adresgegevens gebruikt zoals je deze bij de onderwijsinstelling zijn opgegeven.

Bij de plaatsing worden de volgende uitgangspunten toegepast:

Afspraken BPV-plaatsen
• De BPV-plaatsen worden standaard geregeld vanuit het RBB of door de medewerker van het Kellebeek College. Zij maken hierover afspraken met instellingen in de regio. Je mag dus niet zelf een BPV-plaats zoeken.
• Bij wijzigingen, bv. wanneer je naar een andere BPV-plaats gaat, moet dit altijd via het RBB of de medewerker van het Kellebeek College geregeld woden.

Bereikbaarheid BPV-plaatsen
• De BPV-plaats is voor de student met het openbaar vervoer te bereiken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat je zelf de afstand van en naar een openbaarvervoerhalte kan overbruggen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat je zelf inspanningen levert om ook tijdens onregelmatige diensten op de BPV-plaats te kunnen komen (bijvoorbeeld meerijden, afspraken maken met collega-studenten);
• Er mag een maximale reistijd van 1 ½ uur zijn voor een enkele reis met openbaar vervoer naar de BPV-plaats.

Vanwege het tekort aan BPV-plaatsen moet je er rekening mee te houden dat je ook buiten de regio geplaatst kan worden. Hierbij wordt wel rekening gehouden met bereikbaarheid en/of mogelijkheden om intern te verblijven. Plaatsing buiten de regio geldt alleen voor hogere jaars die ouder zijn dan 18 jaar of op verzoek.
Wat er onder de term regio wordt verstaan, is afhankelijk van de dichtstbijzijnde school die dezelfde beroepsopleiding aanbiedt. Voorbeeld: de regio voor onze AG-opleidingen is groter dan die voor de opleidingen Pedagogisch Medewerker.

Studenten die buiten de regio wonen, moeten rekening houden met een langere reistijd.