Urenregistratie stage

Instructie urenregistratie BOL

Je vult de gegevens nauwkeurig in en registreert de gerealiseerde uren digitaal in het onderstaande Excelformulier:
Aanwezigheidsregistratie BPV-uren MBO-BOL 2017-2018
Aanwezigheidsregistratie BPV-uren MBO-BOL 2018-2019

Check na elke periode
In het schooljaar vindt er na elke leerperiode een check plaats op het aantal gemaakte BPV-uren. Deze checkmomenten zijn gemarkeerd op het registratieformulier (check 1 t/m 4). Elke check vindt plaats door de SLB'er in de eerstvolgende schoolweek na de leerperiode, check 1 is in week 47. De student houdt het aantal gemaakte uren digitaal bij en print het urenformulier uit t.b.v. de check.

Voor de check bied je de ingevulde urenlijst ter ondertekening aan bij de praktijkopleider. Je maakt een kopie van het ondertekende urenregistratieformulier en levert dit in bij zijn/haar SLB'er. De SLB'er coacht je op de gerealiseerde BPV-uren en neemt actie als dit nodig is (dreigend tekort aan aantal gerealiseerde BPV-uren).

Studieadviesgesprek
De SLB'er archiveert bij elke check het ondertekende urenoverzicht in het begeleidingsdossier van de student. In het studieadviesgesprek is het aantal gerealiseerde BPV-uren onderwerp van gesprek en worden er evt. afspraken over de compensatie van uren vastgelegd. De deelnemersadministratie verwerkt dit aantal gerealiseerde uren in het studentenvolsysteem. Bij elke nieuwe stage binnen de periode van een schooljaar moet een nieuw formulier worden gebruikt (dus per POK minstens één formulier).

Vakanties
Mocht het zo zijn dat je in de vakanties stage loopt, dan worden je uren meegeteld. De gemaakte BPV-uren in de uitloopweken en zomervakantie worden geteld bij (extra) check 5 en ook bij het totaal aantal gerealiseerde uren meegeteld.


Instructie urenregistratie BBL

Hier vind je het in te vullen werkschema BBL:
Aanwezigheidsregistratie BPV-uren MBO-BBL 2017-2018
Aanwezigheidsregistratie BPV-uren MBO-BBL 2018-2019Gedurende het schooljaar vindt er elke maand een check plaats op het gerealiseerde aantal BPV-uren van elke MBO-BBL student. Elke check vindt plaats door de SLB'er in de eerste (school)week van de volgende maand.

De student print het urenregistatieformulier uit en houdt het aantal gemaakte uren handmatig bij. Voor elke check biedt de student de ingevulde urenlijst ter ondertekening aan bij de praktijkopleider.

Als er vanuit de praktijkinstelling zelf een urenstaat uitgeprint en ondertekend overlegd kan worden, volstaat dit ook.

De student maakt een kopie van het ondertekende urenregistratieformulier en levert dit in bij zijn/haar SLB'er. De SLB'er coacht de student op de gerealiseerde BPV-uren en neemt actie als dit nodig is (dreigend tekort aan aantal gerealiseerde BPV-uren).

De SLB'er registreert bij elk studieadviesgesprek de gerealiseerde BPV-uren per student in het studentenvolgsysteem (stopt het ondertekende urenoverzicht in het deelnemersdossier).

De gemaakte uren moeten als volgt worden ingevuld voor BOL en BBL
(niet minder dan in kwartieren):  
1 kwartier = 0,25 | half uur = 0,5 | 1 uur = 1