Veiligheid

Veiligheid

Bij het Kellebeek College vinden wij sociale en fysieke veiligheid ontzettend belangrijk. We hebben draaiboeken voor diverse calamiteiten en oefenen regelmatig.

Het Kellebeek College gaat ervan uit dat ieder mens bijzonder en uniek is, met de daarbij behorende waarden en normen. Dat die mens ook telt. Vanuit die waarden en normen komt voort dat je respect toont voor iedereen, voor je eigen materialen en voor die materialen van het Kellebeek College. Groeien in verantwoordelijkheid en kennis en vaardigheden opdoen in een veilige leeromgeving kan bij het Kellebeek College met duidelijke afspraken en regels.

Wat te doen bij een ontruiming?

Kellebeek College heeft op alle locaties Bedrijfshulpverlening (BHV) teams die in actie komen als er een calamiteit is bij het Kellebeek College.

Wanneer moet je het gebouw verlaten?

Je moet het gebouw verlaten als je een ontruimingssignaal hoort (slow whoop) of wanneer de BHV-er dit aangeeft. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een brand, een explosie of een bommelding. Maar ook waterlast of een dreiging van buitenaf behoren tot de opties.

Wat moet je vervolgens doen?

Verlaat het lokaal of de ruimte waar je bent altijd rustig. Maak geen gebruik van liften. Vermijd ook het lopen door rook. Neem de (aangegeven) vluchtroute naar de verzamelplaats. Daar blijf je tot je nadere instructies krijgt van de bedrijfshulpverlener of van je begeleidend docent.

Instructie en oefenen

Elk schooljaar krijgen veel lesgroepen een instructie in de les over wat te doen bij een calamiteit. Ook vinden er jaarlijks op diverse Kellebeeklocaties calamiteitenoefeningen plaats.