Vrijstellingen

 

 • Aanvraag van vrijstelling

Op basis van o.a. onderstaande zaken is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen bij de Werkgroep Vrijstelling OHD ( Oostelijke Havendijk ) van het Kellebeek College. De Werkgroep Vrijstelling OHD beoordeelt of een student in aanmerking komt voor een vrijstelling op basis van o.a. een:

 • eerder behaald diploma
 • resultatenlijst bij het diploma
 • cijferlijst bij het diploma
 • bewijs van behaalde niveaus voor Nederlands, rekenen en Engels
 • officieel certificaat uitgegeven door een examencommissie en dus voldaan aan de eisen van certificeerbare eenheid of deelkwalificatie
 • officiële schoolverklaring waarin is vastgelegd welke examens kwalificerend zijn afgerond. De kandidaat kan gevraagd worden om een portfolio aan te leveren.
 • ervaringscertificaat of EVC-certificaat.

  Als er sprake is van het waarderen van werkervaring dan gaat het om een EVC-procedure (Eerder Verworven Competenties). De student kan een EVC-traject hebben gevolgd bij een erkende EVC-aanbieder. Op basis van het ervaringscertificaat dat wordt opgesteld door de EVC-aanbieder, kan de Werkgroep Vrijstelling OHD adviseren welke vrijstellingen mogelijk zijn of dat er overgegaan kan worden tot verzilvering (diplomering).

 • Formulieren aanvraag vrijstelling en handleiding vrijstelling

  De links naar de verschillende documenten vind je hier:

1 Aanvraagformulier Vrijstelling Vastgesteld 07-07-2017
2 Handleiding Aanvraag Vrijstelling Vastgesteld 07-07-2017
3 Beoordeling en Uitslag Vrijstelling Vastgesteld 07-07-2017
(3 = niet voor student; wordt ingevuld door beoordelaars uit Werkgroep Vrijstelling OHD)

 • Beoordelen van Vrijstelling

De Werkgroep Vrijstelling OHD beoordeelt een vrijstelling volgens landelijk en intern vastgestelde richtlijnen. Een van de richtlijnen is een verjaringstermijn voor o.a. eerder behaalde diploma’s of eerder behaalde generieke vakken Nederlands, rekenen of Engels.

Voor nadere informatie en/of vragen kunt u altijd terecht bij de Werkgroep Vrijstelling OHD.