Vavo/BE/NT2

(Opnieuw) Deelnemen aan de maatschappij
Mensen die een tussenstop maken. Even bezinnen op hun bestemming. Deze mensen helpen wij met Basiseducatie, NT2 en oplossingen op het gebied van maatschappelijke participatie. Onder het motto 'Gewoon doen!' biedt Kellebeek College Via diverse cursussen in Basiseducatie aan. Zo dragen wij samen met 13 (!) gemeenten in West-Brabant bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in onze regio. 

Voor mensen die in het bezit zijn van een Bredapas zijn alle cursussen Basiseducatie gratis! Klik in het menu links op Basiseducatie en NT2 om verder te gaan.

Bekijk onze Toppervideo van Bianca van Gennip en zie welke kansen je kunt grijpen door een cursus bij Basiseducatie te volgen!

 

Overzicht cursusaanbod:
Nederlands
Nederlands als 2e taal

Rekenen
EmpowermentHeeft u interesse in de modules van Alfa Plus? Dan kunt u deze aanvragen bij ons secretariaat:L.Takx@rocwb.nl

 

De wereld rondom ons verandert snel. Het is niet altijd makkelijk om alles bij te houden, om op de hoogte te blijven. Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving!

De cursussen Basiseducatie en NT2 helpen je om je kennis van taal, rekenen en computer te versterken. Daarmee kun je beter functioneren in de maatschappij en ben je beter voorbereid, als je op zoek gaat naar werk.

Leren maakt je sterker! Ben je een volwassene? Heb je kansen gemist?

Ben je vroeger niet lang naar school gegaan?

Wil je een inhaalslag maken?

of

Kwam je kort geleden of lang geleden uit het buitenland en woon je nu in Nederland?

Spreek je thuis een andere taal dan het Nederlands?


Iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij.

Daarom is het van belang dat:

 • Je zelfstandig kunt zijn;
 • Je leert wat nodig is om te wonen en te werken in Nederland;
 • Je mee kunt met de veranderingen in de samenleving in Nederland;
 • Je informatie kunt vinden en gebruiken.

Als je moeite hebt met basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, met een computer werken), heb je het soms moeilijk. Je komt alleen te staan en valt soms buiten de boot.Het is ook niet goed als je niet kunt doen of niet kunt bereiken wat je graag wilt, omdat je niet genoeg Nederlands beheerst.

Het Kellebeek College kan je helpen om een betere plek te krijgen in de maatschappij.

Jij bent belangrijk!

Bij Basiseducatie ben jij belangrijk: jouw wensen, jouw mogelijkheden, jouw leertraject staat centraal. Hoe doen we dat?

 • Na je aanmelding krijg je een eerste gesprek;
 • We luisteren naar je leervraag;
 • We plaatsen je in de meest passende groep;
 • We werken in kleine groepen;
 • We begeleiden je in je leertraject;
 • We behandelen iedereen met respect;
 • Je leert dingen die je kunt gebruiken in je dagelijkse leven;
 • We werken met ervaren docenten.

 
Cursusaanbod

Nederlands

Je leert:

 • de krant lezen en begrijpen;
 • formulieren invullen;
 • kaarten en brieven schrijven;
 • informatie opzoeken en verwerken;
 • werken met e-mail, SMS, Facebook;
 • surfen op het internet;
 • ideeën op papier zetten.
Klik hier voor meer informatie over

Cursus Nederlands verbeteren Nederlands verbeteren (/via/nederlands-verbeteren)
Cursus Alfabetisering Cursus Alfabetisering (/via/cursus-alfabetisering)

Nederlands als tweede taal

Woonde je eerst in het buitenland en woon je nu in Nederland? Spreek je thuis een andere taal dan het Nederlands? Vind je het moeilijk om Nederlands te begrijpen, te spreken, te schrijven? Dan ga je naar een cursus Nederlands als tweede taal.

Je leert:

 • Nederlands verstaan en spreken in allerlei situaties: met mensen in je buurt, met collega’s, met je chef op het werk, aan de balie bij instanties, bij een sollicitatie, bij de dokter, met de docent op de school van je kind etc.

Je leert Nederlands lezen en schrijven op het niveau dat bij jou past:

 • Lezen en schrijven als je dat nog niet goed geleerd hebt. Je leert:- alledaagse informatie lezen, begrijpen en opzoeken - kaarten en brieven schrijven - formulieren invullen- werken met e-mail, SMS, Facebook - surfen op het internet - de buurtkrant lezen en begrijpen - ideeën op papier zettenZo kun je meedoen in situaties die vaak voorkomen en die je ook zelf vaak meemaakt.
 • Teksten lezen en schrijven op het niveau van het inburgeringsexamen.Zo kun je meedoen aan het dagelijks leven in Nederland.http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/default.asp
 • Teksten lezen en schrijven op het niveau van het Staatsexamen.Zo kun je meedoen aan een opleiding en sta je sterker als je gaat solliciteren.https://www.cve.nl/item/staatsexamens_nederlands_als

Klik hier voor meer informatie: Nederlands als 2e taal (/via/nt2)

Rekenen

Je leert:

 • optellen, aftrekken en vermenigvuldigen
 • procenten berekenen
 • werken met kommagetallen
 • inhoud of oppervlakte berekenen
 • maten en gewichten hanteren
 • grafieken en tabellen lezen
 • Om te gaan met geld

Klik hier voor meer informatie:  Cursus Rekenen (/via/cursus-rekenen)

Empowerment

Je leert:

 • je competenties invullen;
 • je oriënteren op werk;
 • formulieren invullen;
 • vacatures zoeken op internet;
 • solliciteren: brief of e-mail.
Klik hier voor meer informatie:  Cursus Empowerment (/via/cursus-empowerment)

Nederlands als tweede taal


 Wat heeft het Kellebeek College te bieden?

 • Cursussen zijn zowel overdag als ’s avonds, zoveel mogelijk dicht bij huis;
 • Je kunt altijd starten in een schooljaar;
 • Er is geen les in de schoolvakanties.

Kosten

De cursussen hebben verschillende prijzen. Voor een basiscursus betaal je een bijdrage voor boeken of kopieerkosten. Een cursus die je doet om je voor te bereiden op een examen duurt langer en kost meer. Soms kan je een cursus volgen met een bijdrage van de gemeente. Soms betaalt de werkgever (een deel van) de kosten. Als je inburgeringsplicht hebt, moet je de cursus zelf betalen en kun je een lening afsluiten bij DUO: http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/geld/geld_lenen.asp De situatie is dus voor iedereen anders. Voor informatie over de kosten kun je terecht bij de teamvoorzitter:
Via deze link vind je de kosten van de verschillende opleidingen en cursussen van het Kellebeek College.