basiseducatie

Basiseducatie

De wereld rondom ons verandert snel. Het is niet altijd makkelijk om alles bij te houden, om op de hoogte te blijven. Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving.
De cursussen basiseducatie  en NT2 helpen je om je kennis van taal, rekenen en computer te versterken.  Daarmee kun je beter functioneren in de maatschappij en ben je beter voorbereid, als je op zoek gaat naar werk.VOOR WIE?
Ben je een volwassene?
Heb je kansen gemist?
Ben je vroeger niet lang naar school gegaan?
Wil je een inhaalslag maken?

OF

Kwam je kort geleden of lang geleden uit het buitenland en woon je nu in Nederland?
Spreek je thuis een andere taal dan het Nederlands?

WAAROM?
Iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij.
Daarom is het van belang dat:
•    Je zelfstandig kunt zijn
•    Je leert wat nodig is om te wonen en te werken in Nederland
•    Je mee kunt met de veranderingen in de samenleving in Nederland
•    Je informatie kunt vinden en gebruiken

Als je moeite hebt met basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, met een computer werken), heb je het soms moeilijk. Je komt alleen te staan en valt soms buiten de boot.
Het is ook niet goed als je niet kunt doen of niet kunt bereiken wat je graag wil, omdat je niet de Nederlandse taal niet goed genoeg beheerst.
Het Kellebeek College kan je helpen om een betere plek te krijgen in de maatschappij.

HOE?
Bij de Basiseducatie ben jij belangrijk: jouw wensen, jouw mogelijkheden, jouw leertraject staat centraal.
Hoe doen we dat?
•    Na je aanmelding krijg je een eerste gesprek.
•    We luisteren naar je leervraag.
•    We plaatsen je in de meest passende groep.
•    We werken in kleine groepen.
•    We begeleiden je in je leertraject.
•    We behandelen iedereen met respect.
•    Je leert dingen die je kunt gebruiken in je dagelijkse leven.
•    We werken met ervaren docenten.

WAT HEBBEN WIJ NOG MEER TE BIEDEN?
•    cursussen zijn zowel overdag als ’s avonds, zoveel mogelijk dicht bij huis
•    je kunt altijd starten in een schooljaar
•    er is geen les in de schoolvakanties

Cursusaanbod Basiseducatie regio Breda en regio Roosendaal
Bijspijkercursus Nederlands
•Cursus Rekenen
•Cursus Empowerment  

Aanmelden 
Er zijn verschillende opties om uzelf aan te melden:
- U kunt dit formulier invullen en mailen:2017-2018 aanmeldformulier Basiseducatie
- Aanmelden kan ook door dit digitale aanmeldformulier in te vullen: https://aanmeldenrocwb.education-online.nl/
- Bellen kan natuurlijk ook!
•Regio Breda: 076-578 47 47
•Regio Roosendaal: 0165-55 49 90

Kosten
De cursussen hebben verschillende prijzen. Voor een basiscursus  betaal je een bijdrage voor boeken of kopieerkosten. Een cursus die je doet om je voor te bereiden op een examen duurt langer en kost meer. Soms kan je een cursus volgen met een bijdrage van de gemeente. Soms betaalt de werkgever (een deel van) de kosten.  Als je inburgeringsplicht hebt, moet je de cursus zelf betalen en kun je een lening afsluiten bij DUO: Inburgeren/Geld lenen
De situatie is dus voor iedereen anders.


Gewoon doen! 
Onder het motto 'Gewoon doen!' biedt Kellebeek College Via diverse cursussen Basiseducatie aan. Zo dragen wij samen met 13 gemeenten in West-Brabant bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in onze regio. Mensen die in het bezit zijn van een Bredapas kunnen gratis onze cursussen volgen!