Nederlands als 2e taal

Are you interested in a course to learn Dutch? Call Kellebeek College Via
(0165) 55 49 90
(076) 578 47 47

De wereld rondom ons verandert snel. Het is niet altijd makkelijk om alles bij te houden, om op de hoogte te blijven. Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving.
De cursussen basiseducatie  en NT2 helpen je om je kennis van taal, rekenen en computer te versterken.  Daarmee kun je beter functioneren in de maatschappij en ben je beter voorbereid, als je op zoek gaat naar werk.

VOOR WIE?

Ben je een volwassene?
Heb je kansen gemist?
Ben je vroeger niet lang naar school gegaan?
Wil je een inhaalslag maken?

OF

Kwam je kort geleden of lang geleden uit het buitenland en woon je nu in Nederland?
Spreek je thuis een andere taal dan het Nederlands?

Aanmelden?

Hier vindt u een aanmeldingsformulier om te printen, in te vullen en op te sturen:
Brief en aanmeldformulier NT2 2017-2018

Geef voorkeur voor leslocatie aan

Wilt u bij uw aanmelding aangeven in welke regio u graag les heeft? Kiest u voor Oost, dan betekent dat datu kiest voor de regio Breda. Maakt u de keuze voor West, dan betekent dat u graag les krijgt in de regio Roosendaal/Bergen op Zoom.

Waarom?
Iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij.
Daarom is het van belang dat:
•    Je zelfstandig kunt zijn
•    Je leert wat nodig is om te wonen en te werken in Nederland

•    Je mee kunt met de veranderingen in de samenleving in Nederland
•    Je informatie kunt vinden en gebruiken

Als je moeite hebt met basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, met een computer werken), heb je het soms moeilijk. Je komt alleen te staan en valt soms buiten de boot.
Het is ook niet goed als je niet kunt doen of niet kunt bereiken wat je graag wil, omdat je niet de Nederlandse taal niet goed genoeg beheerst.
Het Kellebeek College kan je helpen om een betere plek te krijgen in de maatschappij.

HOE?
Bij de Basiseducatie ben jij belangrijk: jouw wensen, jouw mogelijkheden, jouw leertraject staat centraal.
Hoe doen we dat?
•    Na je aanmelding krijg je een eerste gesprek.
•    We luisteren naar je leervraag.
•    We plaatsen je in de meest passende groep.
•    We werken in kleine groepen.
•    We begeleiden je in je leertraject.
•    We behandelen iedereen met respect.
•    Je leert dingen die je kunt gebruiken in je dagelijkse leven.
•    We werken met ervaren docenten.

WAT HEBBEN WIJ NOG MEER TE BIEDEN?
•    cursussen zijn zowel overdag als ’s avonds, zoveel mogelijk dicht bij huis
•    je kunt altijd starten in een schooljaar
•    er is geen les in de schoolvakanties


Nederlands als tweede taal

Woonde je eerst in het buitenland en woon je nu in Nederland?
Spreek je thuis een andere taal dan het Nederlands?
Vind je het moeilijk om Nederlands te begrijpen, te spreken, te schrijven?
Dan ga je naar een cursus Nederlands als tweede taal!

Je leert Nederlands verstaan en spreken in allerlei situaties:  
met mensen in je buurt, met collega’s, met je chef op het werk, aan de balie bij instanties, bij een sollicitatie, bij de dokter, met de docent op de school van je kind etc.

Je leert Nederlands lezen en schrijven op het niveau dat bij jou past:
Lezen en schrijven als je dat nog niet goed geleerd hebt.

Je leert:
- alledaagse informatie lezen, begrijpen en opzoeken
- kaarten en brieven schrijven
- formulieren invullen
- werken met e-mail, SMS, Facebook
- surfen op het internet
- de buurtkrant lezen en begrijpen
- ideeën op papier zetten
Zo kun je meedoen in situaties die vaak voorkomen en die je ook zelf vaak meemaakt.

Je leert teksten lezen en schrijven op het niveau van het inburgeringsexamen.
Zo kun je meedoen aan het dagelijks leven in Nederland. Klik op deze link voor een filmpje over inburgeren in Nederland.

Je leert teksten lezen en schrijven op het niveau van het Staatsexamen.
Zo kun je meedoen aan een opleiding en sta je sterker als je gaat solliciteren. Klik op deze link voor meer informatie.

Kellebeek College biedt diverse NT2-cursussen aan:

Cursus Alfabetisering
•Cursus naar het Inburgeringsexamen
Cursus naar het staatexamen (STEX 1)
Cursus naar het staatsexamen (STEX 2)
Cursus Niveauverhoging na het Inburgeringsexamen

Kwaliteitsgarantie


Kellebeek College Via heeft het kwaliteitskeurmerk inburgeren van Blik op Werk behaald voor onze inburgeringscursussen.